Kim jest Lazarz w twoim życiu

 

KIM JEST ŁAZARZ W TWOIM ŻYCIU?

(Łukasz 16: 19-31)

 

KIM-JEST-LAZARZ-W-TWOIM-ZYCIUCelem Boga jest, abyśmy „kroczyli w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga”. Kolosan 1 : 10. Nawet biedni są w Bożym planie. Łazarz miał wiarę, w przeciwnym razie nie byłby na łonie Abrahama. Boże cele nie są często rozumiane lecz wszystko jest ku jego chwale. Łazarz jednak prowadził się ubogo, ufał i oczekiwał od Boga. Jego życie było możliwością dla bogatego człowieka, by okazać mu dobroć, by być użytym przez Boga do pomocy temu człowiekowi. Nie miał żadnych szans – lecz jego pies zobaczył muchy na Łazarzu i wylizał jego wrzody, najlepsze, co mógł zrobić. Bogaty człowiek wjeżdżał i wyjeżdżał wozem do bramy, gdzie Łazarz czekał na okruchy z jego stołu, lecz nie odnalazł miłosierdzia, a bogaty człowiek stracił swoją szansę. Łazarz, biedny żebrak, pełen ran, umarł.

 

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” – Hebrajczyków 9:27

 

Czytając historię Łazarza, to staje się proste, że człowiek nie powinien czekać do śmierci, by rozważać, gdzie chciałby spędzić wieczność. W trakcie śmierci, wieczność natychmiast staje się problemem. W przypadku Łazarza, kiedy zmarł, przyszli aniołowie, by zabrać go i wprowadzić na łono Abrahama. Kiedy zmarł bogacz, po prostu go pogrzebano. Historia Łazarza i bogacza pokazuje, że po śmierci nic nie można zrobić jeśli chodzi o wieczność. Skutkiem tego, wieczność jest kwestią, którą ludzie powinni rozważyć przed nadejściem śmierci. Jeżeli tak czynią, nadal mają czas, by poczynić zmiany i zaakceptować wolę Boga w swoim życiu. Także, powinniśmy pamiętać, że śmierć nie jest naszym własnym planie. To może przyjść o dowolnej porze i może być nagła. Dlatego musimy być zawsze gotowi na wieczność poprzez przyjęcie Jezusa.

 

Inną nauką, jaką pobieramy z tej historii Łazarza i bogacza jest to, że w naszym życiu otrzymujemy szanse, by okazać dobroć i przejawinie ręki Boga w naszym życiu.

 

Łazarz pragnął być nakarmionym okruchami, które spadły ze stołu bogacza. Bogacz ubrany w purpurę i bisior, miał się wyśmienicie każdego dnia. Jednak, zaprzeczył woli Boga poprzez odmówienie pomocy Łazarzowi w czasie potrzeby. Którą osobą jesteś ty i który cel wypełniasz dla drugiego człowieka w Bożym planie. Czy jesteś Łazarzem lub mówiąc dokładniej, kto jest Łazarzem w twoim życiu? Jak postępujesz i gdzie skończysz?

 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – Mateusz 5:7

 

W piekle bogacz podniósł swój wzrok, będąc w mękach, widząc Abrahama w oddali z Łazarzem na jego łonie. Gdzie ty będziesz, jeżeli to ty umrzesz? Bogacz rzekł do ojca Abrahama „Miej miłosierdzie dla mnie (zauważ, że po pobraniu to nie będzie możliwe) i poślij Łazarza, by zanurzył koniec swojego palca w wodzie i schłodził mój język, gdyż przeżywam męki w tych płomieniach. Abraham nazwał go synem i przypomniał mu, że miał swoją szansę na świecie, lecz jej nie wykorzystał i było teraz już za późno – poza tym, była tam wielka przepaść oddzielająca niebiosa z Łazarzem od piekieł z bogaczem. Może bogacz mógł wykorzystać szansę daną mu przez Łazarza u jego bram. Obserwuj swoje wrota; tam może być Łazarz u twych drzwi. Okaż łaskę; zawsze myśl o biednych przy sobie. Plany Boga i wartości wieczności muszą być najważniejsze w umyśle każdego człowieka.

 

Fakt, że ktoś jest biedny nie oznacza, że Bóg nie ma dla niego planu. Jezus Chrystus powiedział, „bo ubogich zawsze macie u siebie; ale Mnie nie zawsze macie” (Jan 12:8). Nie pogardzaj biednymi, którzy są w Chrystusie. Plany Boże to wszystko, co się liczy. Jeżeli dajesz biednym, to pożyczasz Bogu (Zobacz Księgę Przysłów 19:17, która mówi, „Panu pożycza, kto ma litość nad ubogim, a on mu za dobrodziejstwo jego odda”). – Kościół przyczynił się dla biednych w Jeruzalem – Sprawa bogatych i biednych jest w rękach Boga. Podczas gdy nauczamy o dobrobycie i spoglądamy na biednych pośród nas, pamiętaj o planach Boga, gdyż każda osoba jest w ręku Boga. Bogactwa są dobre, lecz jak wielu bogatych ludzi jest rzeczywiście szczęśliwych i nie ponoszą ich bogactwa.

 

Bym nie zapomniał, kto wie jak bogatym mógł być Apostoł Paweł, jeżeli sprzedałby każdy rozdział swojego kazania, jak kaznodzieje czynią to dzisiaj. Wielu kaznodziei jest specjalistami w każdym temacie świata. Mają wiele książek, płyt CD, DVD i kaset, które oferują ludziom i ich członkom w szczególności za duże pieniądze, na które uboich pośród nich nie stać i dlatego są pozostawieni bez rzekomego błogosławieństwa.

 

Wyobraź sobie każdego apostoła ze swoim samolotem, flotą samochodów, ochroniarzami, wielkimi garderobami i domami w różnych częściach kraju czy świata i duże konta bankowe, jakie widzimy dzisiaj. Coś jest prawdziwie nie w porządku, a problemem nie są tylko kaznodzieje, lecz także wyznawcy. Ludzie nie poświęcają czasu, by sprawdzić pisma i porównać życie obecnych ludzi z tymi, którzy są w Hebrajczyków 11. To są ludzie, z którymi będziemy stać przed Bogiem.

 

Świat nie był ich wart - i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi --- ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały” ---- Hebrajczyków 11:38-39

 

Przez to wszystko, pamiętaj, że Łazarz będzie z pewnością uszeregowany wraz ze świętymi w Hebrajczyków 11. On pokonał ubóstwo i troski tego życia poprzez zaufanie Panu Jezusowi Chrystusowi. Pomyśl, jak wielu z nas powiedziałoby, że nie jest to celem Bożym, gdybyśmy byli na miejscu Łazarza. Cóż człowiek może dać w zamian za swoje życie? (Marek 8:36-37)

 

Napisane przez Douglasa E. Amobi