017 - Wiara I Błogosławieństwo - Kobieta Ruth I Dziecko Obed

Wiara I Błogosławieństwo - Kobieta Ruth I Dziecko Obed

Głód toczył mieszkańców Betlejem- Judy Elimeleka, jego żonę Naomi i ich dwóch synów, Mahlona i Kiliona, by migrowali do Moabu, Ruth 1:2-3. Z czasem mąż Naomi zmarł w obcym kraju. Dwaj synowie Naomi wzięli sobie żony spośród kobiet Moabu. Po 10 latach dwaj synowie Naomi umarli. Naomi pozostała sama ze swoimi synowymi. Nie miała innej opcji, jak powrócić do Judy, gdyż w Moabie nie miała krewnych i była już starsza. Co ważniejsze, usłyszała, że Pan odwiedził swój lud w Izraelu, dając im chleb po okresie głodu.

 

W wersecie 8, Naomi zachęcała swoje synowe do powrotu do ich rodzinnych domów skoro ich mężowie nie żyją. Ona również potwierdziła to, jak były dobre dla niej i jej dzieci. Lecz powiedziały w wersecie 10, „z pewnością wrócimy z tobą do twego ludu,” lecz Naomi zniechęcała je do pójścia z nią do Judy. Orpa, jedna z synowych, ucałowała Naomi i powróciła do swoich ludzi. W wersecie 15 Naomi powiedziała do Ruth, „OTO, TWOJA SZWAGIERKA POWRÓCIŁA DO SWOJEGO LUDU I DO JEJ bogów: powróć i ty tak, jak twoja szwagierka.” Teraz z pewnością, ręka opatrzności działa, Orpa powróciła do swoich bogów w Moab. Pamiętaj, że Moab jest jednym z synów Lota z jego córki po zniszczeniu Sodomy i Gomory, Księga Rodzaju 19:30-38.

 

Lecz Ruth zdecydowała się wypróbować swoją wiarę poprzez zostanie przy Naomi, a jej przeznaczenie zmieniło się dzięki tej akcji. W Ruth 1: 16-17, RUTH wypowiedziała swoją WIARĘ I ZMIENIŁA SWOJE PRZEZNACZENIE; tak może każdy z nas, w takiej sytuacji. Ruth oświadczyła śmiało w wierze, „GDZIE TY PÓJDZIESZ, TAM JA PÓJDĘ, GDZIE TY ZAMIESZKASZ, TAM JA ZAMIESZKAM, TWÓJ NARÓD BĘDZIE MOIM NARODEM, A TWÓJ BÓG BĘDZIE MOIM BOGIEM. GDZIE TY UMRZESZ, TAM JA UMRĘ I TAM BĘDĘ POGRZEBANA. NIECH MI PAN TO UCZYNI I TAMTO DORZUCI, JEŚLI COŚ INNEGO NIŻ ŚMIERĆ ODDZIELI MNIE OD CIEBIE.” To nie są zwykłe słowa, lecz człowiek wypowiadający swoją wiarę w imieniu Pana. Ona zakończyła to słowami TWÓJ BÓG BĘDZIE MOIM BOGIEM, TWÓJ LUD, MOIM LUDEM, AMEN. Tak powinna brzmieć przysięga małżeńska; można powiedzieć, że Ruth była poślubiona z Izraelem, i Naomi i Boaz. Ona pokazała zaangażowanie Bogu Izraela i jego ludowi, przeznaczenie.

 

Więc Naomi i Ruth powróciły do Judy. Naomi powiedziała swojemu ludowi, by nie nazywali jej już Naomi, lecz Marą, gdyż Wszechmocny potraktował ją bardzo srodze. Wyszłam pełna, a Pan zaprowadził mnie do domu znowu pustą, -- Widząc, Pan świadczył przeciwko mi, a Wszechmocny przysporzył mi cierpienia. Naomi miała bogatego krewnego swojego męża, mężczyznę o imienu Boaz z wielkimi gospodarstwami. Naomi powiedziała Ruth o tym, a Ruth zasugerowała, że pójdzie (i pozbiera choćby resztki po żniwiarzach, którzy tam przeszli) na jego farmę. W Ruth 2:2, Ruth wypowiedziała kolejne słowo WIARY, „Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, który BĘDZIE MNIE DARZYŁ ŻYCZLIWOŚCIĄ.” To jest Wiara; pamiętaj o Hebrajczyków 11:1 teraz wiara jest substancją rzeczy, na które się ma nadzieję, dowodem na rzeczy, których się nie widzi. Ruth mówiła z wiarą, a Bóg uhonoruje ją, ponieważ Bóg teraz widzi ją jako swojego wierzącego w Boga Izraela, a nie Moabitkę z różnymi bogami. Naomi powiedziała do niej, idź moja córko. One potrzebowały jedzenia, powróciły do Judy pusto i były biedne, pozostała jedynie ufność i nadzieja w Bogu: lecz Ruth była niczym nowy wierzący w Jezusa Chrystusa z NOWĄ WIARĄ, KTÓRĄ ZAWSZE OGŁASZAŁA.

 

Ruth zbierała wraz ze służącymi Boaza, wprawiając WIARĘ w czyn. Jakub 2:20, „WIARA BEZ CZYNÓW JEST MARTWA.” Ruth wierzyła, że znajdzie ŁASKĘ w oczach Boaza, jak to powiedziała do Naomi. Jeżeli w coś wierzysz, zadeklaruj to. Ludzie Boaza kochali go i szanowali, żniwiarze kiedy go zobaczyli, powiedzieli, „Pan z tobą; on w odpowiedzi powiedział, niech Pan was błogosławi.” On miłował swoich ludzi, a oni go miłowali; obydwie strony pamiętały, tam jest PAN.

 

Psalmów 11:7

 

Boaz zauważył dziewczynę i zapytał o nią, a służący, który był przy jego ludziach odpowiedział, że była to Ruth od Naomi. Ona poprosiła głównego służącego, by mogła z nimi zbierać i z nimi pozostała, pracując ciężko z niewielką ilością odpoczynku, bądź też bez. To świadectwo zadowoliło Boaza i powiedział do niej, Ruth 2:8-9 „Słuchaj dobrze, moja córko! Nie chodź zbierać kłosów na innym polu i nie odchodź stąd, ale przyłącz się do moich dziewcząt. Spójrz na pole, na którym pracują żniwiarze, idź za nimi. Oto kazałem młodym sługom, aby ci nie dokuczali. Kiedy będziesz miała pragnienie, idź do naczyń napić się tego, co będą czerpać młodzi słudzy.”

 

Koło WIARY i PRZEZNACZENIA zaczęło się toczyć, WIARA ma teraz zacząć odkrywać przyszłość, a Ruth miała być tego częścią. Pierwszym błogosławieństwem było znalezienie przychylności w oczach u sługi Boaza, który pozwolił jej zbierać, teraz Boaz zwiększył to błogosławieństwo poprzez pozwolenie, by Ruth mogła bezapelacyjnie zbierać u boku jego ludzi i nakazał jej, by nie zbierała w żadnych innych miejscach. On dalej ją pobłogosławił mówiąc, kiedy jesteś spragniona, napij się wody, którą nabiorą służący. Następnie Boaz powiedział, słyszałem o całej twojej dobroci (a ty jakiego rodzaju masz świadectwo?) wobec Naomi od śmierci jej syna, męża Ruth. Jak opuściła swoich ludzi, ojca, matkę i ziemię ojczystą dla ziemi i ludzi, których nie znała. Następnie Boaz pobłogosławił ją znowu i powiedział, „PAN WYNAGRADZA TWOJĄ PRACĘ I PEŁNE WYNAGRODZENIE ZOSTANIE CI DANE OD PANA BOGA IZRAELA, POD KTÓREGO SKRZYDŁA PRZYSZŁAŚ UFNIE TRWAĆ.” Cóż za modlitwa, cóż za błogosławieństwa dla Ruth. Bóg ma plan dla każdego, kto kroczy w WIERZE, MIŁOŚCI I PRAWDZIE.

 

W Ruth 2:14 Boaz ponownie pobłogosławił Ruth mówiąc „w czasie posiłku, podejdź tu i jedz chleb, maczając swój kawałek w kwaśnej polewce. Usiadła więc koło żniwiarzy, a Boaz dał jej prażonych ziaren. Jadła je, a gdy nasyciła się, resztę zatrzymała.” WIARA Ruth w Boga Izraela zaczeła działać teraz na jej korzyść i błogosławieństwa dla niej. To była kobieta, która szukała zbiorów, by nakarmić Naomi i siebie samą jakiś czas temu; teraz jadła ze żniwiarzami i z Boazem. Wiara ma swoje nagrody, jeżeli zważasz na Pana i wyczekujesz. Ruth była obca w Izraelu, lecz teraz żyła w Wierze; w jej nowego Boga, Boga Izraela. Inne błogosławieństwo zostało na nią wylane, Boaz powiedział w wersecie 15, pozwól jej zbierać między snopami, a nie zabraniajcie jej tego.

 

Wiara Ruth otworzyła beczkę błogosławieństw Bożych i nic nie może ich teraz zatrzymać. Boaz dzięki Bożemu przewodnictwu wzmocnił błogosławieństwo dla Ruth, kiedy w Ruth 2:16 Boaz powiedział do swego sługi, „wyrzucajcie dla niej kłosy z pokosu i pozostawiajcie, żeby je mogła zebrać. I nie upominajcie jej.” Na koniec dnia zebrała około jednej efy (1.1 buszle) jęczmienia. Ona zabrała większe zbiory do domu, a także zostawiła trochę jedzenia dla Noemi po nasyceniu się na polu. To było Boże błogosławieństwo, które zapanowało nad Ruth. Wiara ma swoją nagrodę. Jeżeli ufasz Bogu jak Ruth, Bóg otworzy twoje drzwi błogosławieństw krok po kroku.

 

Boaz zamierzał przesiać swój jęczmień, a Naomi zastanawiała się nad Ruth i przyszłością tej dziewczyny. Następnie powiedziała Ruth, że Boaz był pobratymcem, który może zdecydować się na ożenek z nią. W Ruth 3 Naomi powiedziała Ruth jak się zachowywać wieczorem po siewie w czasie posiłku; na obszarze omłotu. Ruth zastosowała się do wszystkich poleceń Naomi, również w Ruth 3:10-14 Boaz _ _ _ „Wypełnię rolę twego krewnego, na życie PANA.” W wersecie 16 błogosławieństwo Boże dla Ruth wzrosło i zwiększyło się; sam Boaz, nie jego słudzy, wymierzał jęczmień Ruth, sześć miar czystego jęczmienia ze żniw, nie zebranego, nie wysypanego celowo na ziemię, a z prawdziwej beczki ze żniw. To jest Bóg doceniający WIARĘ Ruth stopniowo zwiększający poziom i jakość jej błogosławieństwa. Ufaj Panu i nie bądź słaby, czekaj na Pana i nie wątp. Jeżeli Moabita może mieć WIARĘ I BYĆ BŁOGOSŁAWIONY PRZEZ BOGA, TY TEŻ MOŻESZ MIEĆ TE SAME BŁOGOSŁAWIEŃSTWA.

 

Mateusza 5:6

 

Boaz w Ruth 4 poszedł do bramy miasta i spotkał się z wyższymi pirwszeństwem od siebie krewnymi, w towarzystwie dziesięciu starszych. Według zwyczaju tamtych czasów i ludzi, Boaz poinformował ich o Naomi, o działce ziemi, która ma zostać odkupiona, pobratymiec był chętny, by to uczynić; lecz gdy mówił dalej, powiedział także o odkupieniu Ruth, (Ruth 4:5 weźmiesz również i Rut Moabitkę, żonę zmarłego, aby utrwalić jego imię na jego dziedzictwie), odmówił on. Boaz był teraz wolny, by odkupić wszystko bo było Naomi, wliczając w to Ruth. Zatem na koniec dnia poślubił Ruth. To było cudowne błogosławieństwo od Boga. Ruth już więcej nie zbierała, nie podnosiła specjalnie upuszczonych rzeczy (kłosów) na ziemię, nie jadła, ani nie piła ze żniwiarzami, nie nosiła na swej głowie odmierzonego jęczmienia. Ona była teraz w przybytku błogosławieństwa i błogosławiła innych. Naomi miała odpoczynek.

 

Pełnią błogosławieństwa były narodziny OBEDA.

 

WIARA RUTH PRZYNIOSŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, OBEDA”

 

Obed był ojcem Jessego, który był ojcem Króla Dawida. Jezus pochodził z linii Obeda, syna Boaza i Ruth. Cóż za WIARA, co za BŁOGOSŁAWIEŃSTWO; JEDYNIE PRZEZNACZENIE BOŻE MOŻE TO SPRAWIĆ. Pan błogosławi każdą naszą wiarę, będziemy zbierać, jeżeli nie będziemy słabi. Naomi otrzymała błogosławieństwa od Boga, jeżeli pozostajesz wokół atmosfery wiary, nie możesz być pozbawiony błogosławieństwa, jeżeli wierzysz. Boaz był szanowanym człowiekiem Boga, który kochał swoich pracowników, a oni kochali go i byli mu posłuszni. On pozwolił, by Bóg działał przez niego, by być źródłem błogosławieństw dla innych. On był prawym człowiekiem, nie wykorzystał Ruth, był dla niej dobry. On był użyty przez Boga, by uczyć Ruth i każdego prawdziwego wierzącego, jak Bóg błogosławi fazami i stopniowo. Twoje błogosławieństwa mogą nadejść powoli lecz stopniowo, jeżeli pozostajesz w WIERZE. Ruth, obca dla Izraela, skruszyła się i wierzyła w Boga Izraela i w jego ludzi, kochała ich ziemię. Ruth ufała Bogu Izraela i kierowała się wskazówkami Naomi (Naomi była przykładem nauczyciela, jakim powinny być starsze wierzące kobiety i prawdziwi wierzący dla młodszych chrześcijan i niewierzących) i była pobłogosławiona zbieraniem wraz ze żniwiarzami, zbierała celowo zrzucane dla niej kłosy na ziemię, zbierała pośród snopków, zbierała z rąk Boaza, poślubiła Boaza co zakończyło się błogosławieństwem narodzin OBEDA i dzisiaj jest w lini JEZUSA CHRYSTUSA. To jest szczyt błogosławieństw; Bóg nadal błogosławi i ciebie też może pobłogosławić. Upewnij się, że jesteś w tym duchowym rodowodzie poprzez KREW JEZUSA CHRYSTUSA; nasz krewny odkupiciel.

 

Przeczytaj 1wszy List Piotra 1:7-9 „Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.”

 

Napisane przez Douglasa E. Amobi

 

WIARA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO - KOBIETA RUTH I DZIECKO OBED

 

pdf-download