016 - DUCH BALAAMA

DUCH BALAAMA

W Księdze Liczb 22, napotykamy się na człowieka o zawiłej manifestacji, jego imię było Balaam, Moabita. Był on w stanie rozmawiać z Bogiem, a Bóg był również w stanie mu odpowiadać. Cóż za przywilej, niektórzy z nas na ziemi mają taką samą możliwość; pytanie brzmi, jak sobie z tym radzimy. Niektórzy z nas lubią czynić swoją wolę, lecz twierdzą, że pragną podążać za przewodnictwem Bożym. To był właśnie przypadek Balaama.

 

Izrael w swojej drodze do ziemi obiecanej był terrorem dla narodów. Jednym z tych narodów był potomek Moab, Lot i jego córki po zniszczeniu Sodomy i Gomory. Balak był królem Moab, a strach przed Izraelem wyciągnął z niego to, co najlepsze. Czasami czynimy tak, jak Balak, pozwalamy, by strach nas przytłoczył i zaczynamy szukać pomocy z każdego dziwnego możliwego źródła; czyniąc różnego rodzaju kompromisy, lecz ogólnie poza wolą Bożą. Balak przysłał po proroka o imieniu Balaam. Balak posiadał wiadomości wymieszane z jego pragnieniami. On chciał, by Balaam przeklął Izrael, ludzi, których właśnie pobłogosławił Bóg. On chciał uderzyć i zwyciężyć nad ludźmi Boga; oraz wypędzić ich z ziemi. Balak był tak pewny tego, że kogo Balaam pobłogosławi lub przeklnie, to musi się spełnić. Balak zapomniał, że Balaam był jedynie człowiekiem i że Bóg kontroluje przeznaczenie wszystkich ludzi.

 

Słowa Boga to albo tak albo nie, On nie bawi się w gierki. Odwiedzający Balaama przybyli z nagrodami wróżbiarskimi w swoich rękach, a Balaam poprosił ich, by spędzili tę noc wraz z nim, podczas gdy będzie rozmawiał z Bogiem o ich wizycie. Zauważ tutaj, że Balaam był pewny, że mógł rozmawiać z Bogiem i że Bóg mu odpowie. Każdy chrześcijanin powinien być w stanie rozmawiać z Bogiem w pewności; lecz uważaj na wróżbiarskie nagrody. Balaam rozmawiał z Bogiem w modlitwie i powiedział Bogu, po co przybyli jego goście, a Bóg odpowiedział, mówiąc w Numerów 22:12 „NIE MOŻESZ IŚĆ Z NIMI I NIE MOŻESZ TEGO LUDU PRZEKLINAĆ, ALBOWIEM JEST ON BŁOGOSŁAWIONY.”

 

Balaam wstał z rana i powiedział gościom od Balaka to, co powiedział mu Bóg; czym było „PAN ODMÓWIŁ MI POZWOLENIA, BYM Z WAMI SZEDŁ.” Odwiedzający opowiedzieli Balakowi, co im powiedział Balaam. Balak wysłał bardziej zacnych książąt, obiecując Balaamowi awans do wielkich honorów i zrobienie wszystkiego, co mu powie Balaam. Tak, jak dzisiaj, ludzie w honorach, bogactwie i władzy mają swoich własnych proroków, którzy rozmawiają z Bogiem za nich. Bardzo często ci ludzie chcą, by prorok powiedział Bogu, by zrobił to, czego ci ludzie jak Balak, chcą, na przykład przekląć Izrael lub Dziecię Boże. Balaam nie zrozumiał tego od razu, że nie można przekląć czegoś, co Bóg pobłogosławił.

  

W Liczbach 22:18 Balaam bił się z faktem dla niego jasnym, że nie zważając na ilość złota i srebra, które oferuje mu Balak, Balaam nie może wyjść poza słowo Pana, MOJEGO Boga. Balaam nazwał PANA, MOIM BOGIEM; on znał Pana, rozmawiał z nim i słyszał od niego. Pierwszym problemem Balaama i wielu ludzi dzisiaj jest próba zobaczenia czy Bóg zmieni swoje zdanie na daną kwestię. Balaam w wersecie 20 zdecydował się ponownie porozmawiać z Bogiem i zobaczyć, co mu powie. Bóg zna koniec od samego początku, on już powiedział Balaamowi o swojej decyzji, lecz Balaam nadal usiłował zobaczyć, czy aby Bóg jej nie zmieni. Bóg wówczas powiedział Balaamowi, że może iść, ale nie może przeklinać tych, którzy są błogosławieni.

Balaam osiodłał swojego osła i pojechał z książętami Moabu. W wersecie 22 czytamy, że złość Pana była rozpalona przeciwko Balaamowi za pójście do Balaka, kiedy Pan już mu powiedział, żeby nie iść do Balaka; anioł Pański stanął na drodze jako jego przeciwnik. Doskonała i zezwalająca wola Boża w grze w ludzkich życiach. W drodze, by zobaczyć Balaka, Balaam stracił panowanie nad swoim wiernym osłem, który był w stanie zobaczyć anioła Pańskiego z wyciągniętym mieczem i cierpiał będąc bitym przez Balaama, który nie mógł zobaczyć anioła Pańskiego.

  

Liczb 22:28-31

 

Kiedy Balaam nie był w stanie przewidzieć zachowania osła, Pan zdecydował się przemówić do Balaama poprzez osła głosem człowieka. Bóg nie miał innego sposobu, by dotrzeć do proroka niż poprzez zrobienie czegoś nadzwyczajnego; uczynił, że osioł mówił i odpowiadał, miał głos i myślenie człowieka. Liczb 22:28-31 podsumowuje interakcje pomiędzy Balaamem a jego osłem. Balaam był tak zły na swojego osła, jak wielu z nas tak często czyni, gdy nie rozważamy rzeczy ze słowem Bożym. Balaam był tak zły na swojego osła, że go trzykrotnie uderzył, groził, że go zabije, gdyby miał tylko miecz w ręku. Tutaj prorok kłócił się ze zwirzęciem używającym ludzkiego głosu; nigdy nie przydarzyło się człowiekowi, by osioł przemawiał ludzkim głosem i podał dokładne fakty. Prorok był pochłonięty swoim pragnieniem, by dotrzeć do Balaka, co było sprzeczne z wolą Boga. Wiele razy znajdujemy się w sytuacji, gdy robimy rzeczy, które są sprzeczne z wolą Bożą i myślimy, że mamy rację, gdyż jest to pragnienie naszego serca.

 

W Księdze Liczb 22:32 anioł Pański otworzył Balaamowi oczy i powiedział mu także, wyszedłem, by przeciwstawić się tobie, ponieważ twoja droga była dla mnie przewrotną. To był Pan, który rozmawiał z Balaamem; i wyobraź sobie Pana mówiącego; jego droga (Balaam) była dla mnie przewrotną (PAN). Balaam zaproponował ofiarę dla Pana w imieniu Balaka i Maobu przeciwko Jakubowi, lecz Bóg nadal błogosławił Jakubowi. Liczb 23: 23 stwierdza, „że PRAWDZIWIE NIE MA CZARÓW PRZECIWKO JAKUBOWI, ANI NIE MA ŻADNYCH WRÓŻB PRZECIWKO IZRAELOWI.” Pamiętaj, że Balaam proponował ofiarę na wzgórzach Baal (Peor). Osioł trzykrotnie widział anioła Pańskiego, lecz Balaam nie był w stanie. Jeżeli osioł nie zmieniłby kursu, by uniknąć anioła, Balaam mógł zostać zabity.

 

W wersecie 41, Balak wziął Balaama i zabrał go na wyżyny Baal (Peor), stamtąd mógł spoglądać na najwyższą część ludzi. Wyobraź sobie człowieka, który rozmawia i słyszy od Boga stojąc na wysokościach Baala. Kiedy odsuwasz się na bok, by pomieszać się z innymi bogami i ich zwolennikami; stoisz na wysokościach Baala jako gość Balaka. Ludzie Boga mogą popełniać błędy Balaama, w Liczbach 23:1 Balaam, prorok powiedział Balakowi, poganinowi, by wybudował mu ołtarze i przygotował mu osły i barany na ofiarę dla Boga. Balaam sprawił, że wyglądało, jak gdyby każdy człowiek mógł złożyć ofiarę Bogu. Co miała wspólnego świątynia Boga z Baalem. Balaam przemówił do Boga, a Bóg włożył swoje słowo w usta Balaama, mówiąc w wersecie 8: Jak mogę przekląć kogoś, kogo Bóg nie przeklął? Lub jak mogę przeciwstawić się temu, komu Pan się nie przeciwstawia? Gdyż z góry skał widzę go i ze wzgórz go dostrzegam: oto lud, który mieszka osobno, a nie wlicza się do narodów.

 

Ap. 2:14

 

To powinno jasno powiedzieć Balaamowi, że nic nie może być uczynione przeciwko Izraelowi i był czas na odejście od Balaka, do którego nie powinien przychodzić na pierwszym miejscu, ponieważ na początku Pan powiedział Balaamowi, by nie szedł. By wzmocnić to nieposłuszeństwo Balaam poszedł, by posłuchać Balaka i by zaoferować większą ofiarę dla Boga zamiast unikać Balaka. Z tego pisma powinno być jasne dla wszystkich ludzi, że nikt nie może przekląć czy przeciwstawić się Izraelowi i że Izrael musi mieszkać sam i nie może być zaliczony do narodów; Bóg wybiera ich jako naród i nic nie da się zrobić wobec tego. W Liczbach 25:1-3, dzieci Izraela w Shittim i ludzie zaczęli uprawiać nierząd z córkami Moabu; i wezwali ludzi do ofiar dla swoich bogów i ludzie jedli i kłaniali się ich bogom. A Izrael przyłączył się do Baal-Peora; a gniew Pana zapłonął w kierunku Izraela. W Liczbach 31:16 czytamy, „one to ZA RADĄ BALAAMA SPOWODOWAŁY, ŻE IZRAELICI ZE RADĄ PEORA DOPUŚCILI SIĘ NIEWIERNOŚCI WOBEC PANA. SPROWADZIŁO TO PLAGĘ NA SPOŁECZNOŚĆ PANA.” Balaam, prorok, który zwykł rozmawiać z Bogiem i słyszał od Niego, zachęca teraz ludzi Boga, by poszli naprzeciw ich Bogu. Balaam zasadził okropne nasienie pośród dzieci Izraela i nawet dzisiaj ma wpływ na chrześcijaństwo. Jest to zwodniczy duch, który wprowadza ludzi Boga w błąd.

 

W Apokalipsie 2:14 ten sam Pan, który rozmawiał z Balaamem jest tym samym Panem, który potwierdził co uczynki Balaama oznaczały dla Niego (Pana). Pan powiedział do kościoła w Pergamon, ALE MAM NIECO PRZECIW TOBIE, BO MASZ TAM TAKICH, CO SIĘ TRZYMAJĄ NAUKI BALAAMA, KTÓRY POUCZYŁ BALAKA, JAK PODSUNĄĆ SYNOM IZRAELA SPOSOBNOŚĆ DO GRZECHU PRZEZ SPOŻYCIE OFIAR SKŁADANYCH BOŻKOM I UPRAWIANIE ROZPUSTY. To było setki lat przed tym nim napisano Księgę Apokalipsy. Problem polega na tym, że doktryna Balaama ma się dobrze i żyje dziś w wielu kościołach, podczas gdy POBRANIE (zabranie) zbliża się. Wielu ludzi jest pod wpływem doktryny Balaama. Sprawdź siebie i zobacz czy nauka Balaama przejęła kontrolę nad twoim duchowym życiem. Doktryna Balaama zachęca chrześcijan do bezczeszczenia ich odrębności i porzucenia ich charakteru jako obcych i pielgrzymów na ziemi, znajdujących pocieszenie w zadowalaniu pragnień innych bogów. Pamiętaj, że cokolwiek czcisz, staje się to twoim Bogiem.

  

Juda werset 11 mówi o chciwym bieganiu za błędem Balaama dla nagrody. W tych ostatnich dniach wielu ludzi kieruje się ku materialnym nagrodom, nawet w kręgach chrześcijan. Ludzie z władzą w rządzie, politycy i wielu bogatych ludzi często ma religijnych przywódców, proroków, guru, jasnowidzów itd., na których polegają w przypadku wiedzy co im przyniesie przyszłość. Ci pośrednicy, jak Balaam, oczekują nagród i awansów od ludzi takich, jak Balak. Jest wielu ludzi podobnych do Balaama dziś w kościele, niektórzy są ministrami, niektórzy mają dary, są zniewalający, ale posiadają ducha Balaama. Uważaj na ducha Balaama, Bóg jest mu przeciwny. Czy duch Balaama ma wpływ na twoje życie? Kiedy słyszysz głos człowieka od innego stworzenia boskiego, które nie jest człowiekiem, wiedz, że w pobliżu jest duch Balaama.

  

Napisane przez Douglasa E. Amobi

  

pdf-download