Zbawienie

 
 
Czy przyjąłeś już Jezusa Chrystusa jako swego Pana?
(Jan 1:12 - 14:7-9)

 

 

  • Jeśli nie, to wiedz, że pobranie Jego świętych może nastąpić teraz w każdym momencie. (Kor. 15:52 – 1 Tes. 4:13-17) Czas się skończył!

  •  

  • Każdy, kto nie zaakceptował Jezusa Chrystusa jako swego Pana będzie pozostawiony. I w wielkim ucisku będzie miał do czynienia ze znakiem. (Ap. 13:16) – (Hbr. 2:3)

  •  

  • Dlaczego chciałbyś być w wielkim ucisku lub gorzej; w piekle. Oszczędź sobie te wszystkie kłopoty, teraz przyjmij Jezusa, bądź uratowany i miej życie wieczne! - (Prz. 1:33)


Czy chcesz przyjąć Pana Jezusa? - (Dz. 4:12)
Wykonaj następujące czynności, a od razu będziesz zbawiony! - (Rz. 10:9-10)

Uklęknij i powiedz następujące słowa:


Panie Jezu, jestem grzesznikiem. Wierzę, że umarłes za mnie na krzyżu. Proszę Cię Panie Jezu, abyś przebaczył wszystkie moje grzechy i obmył mnie Swoją krwią. Panie Jezu wejdź proszę w moje życie. Bądź moim Panem i moim Bogiem od teraz i na wieki wieków. W imię Jezusa Chrystusa. Amen

 

Co zrobić po przyjęciu Jezusa?
Świadcz innym ludziom o tym co Jezus zrobił dla ciebie. (Iz. 43:10) - (Jan 3:5) Przede wszystkim czytaj Biblię, bądź posłuszny całemu Jego Słowu. - (Jk. 1:22)

 

Rada dla tych, którzy nie zostali pobrani i pozostali na ziemi.
Nie przyjmij znaku! (Ap. 14:9-11)

 

Kliknij tutaj i przeczytaj Specjalny list "Zbawienie dla wszystkich".
Kliknij tutaj i przeczytaj książkę "Born Again"

 

 

W razie jakicholwiek pytań proszę dzwonić pod numer +31644752537