Zwoje

 
 
Ponizej niektóre z objawiajacych Zwoi od brata Frisby