Posłuchaj (audio)

 

 

Brat Neal Frisby nagrał ponad 5000 taśm z przesłań i kilka tysięcy video. Jego wiadomość wzmocniła każdego i była prawdziwym błogosławieństwem dla wybranych i dla wszystkich ludzi Boga.

 

 

Kazania

Capstone Singers

Specjalne Listy